Statistika ocenění zvířat

Plemeno Hodnocení Počet
Belgický obr bílý červenooký 93,5 1
94,5 3
95,0 1
96,0 1
V (0) 2
Belgický obr divoce zbarvený 93,0 1
93,5 1
94,0 2
94,5 3
95,0 3
96,0 1
Belgický obr žlutý 92,5 1
93,0 2
94,5 1
x 1
Belgický obr činčilový 94,0 1
94,5 1
Německý obrovitý strakáč černý 93,0 2
93,5 2
94,5 1
výl. 1
x 5
Německý obrovitý strakáč modrý 93,5 1
Francouzský beran bílý červenooký 93,5 1
94,5 2
Francouzský beran divoce zbarvený 92,0 1
92,5 1
93,0 2
94,0 2
94,5 1
95,0 2
95,5 1
V (0) 2
Francouzský beran železitý 0
94,0 1
94,5 3
95,0 2
95,5 1
96,0 1
Francouzský beran žlutý 93,0 2
93,5 1
94,0 1
94,5 2
Francouzský beran strakáč modrý 93,5 1
94,0 1
94,5 1
95,0 2
Moravský modrý 91,5 1
93,0 4
93,5 1
94,0 4
94,5 9
95,0 8
95,5 4
96,0 2
V (0) 3
x 8
Anglický beran modrý 93,0 1
93,5 1
Velký světlý stříbřitý 92,0 1
92,5 2
93,0 7
93,5 5
94,0 8
94,5 12
95,0 15
95,5 12
96,0 4
96,5 1
N (0) 1
nekl. 1
V (0) 1
výl. 1
x 1
Německý velký stříbřitý divoce zbarvený 93,0 2
93,5 1
94,0 4
94,5 1
Německý velký stříbřitý černý 94,5 2
95,0 1
95,5 1
Činčila velká 92,0 2
92,5 1
93,0 8
93,5 3
94,0 5
94,5 4
95,0 8
95,5 4
96,0 2
nekl. 3
výl. 6
Meklenburský strakáč černý 0
95,0 3
95,5 2
96,0 1
96,5 1
97,0 1
Meklenburský strakáč modrý 93,0 2
94,5 1
95,0 1
Meklenburský strakáč červený 0
92,5 1
93,0 3
Vídeňský modrý 92,5 1
93,0 2
93,5 8
94,0 10
94,5 22
95,0 29
95,5 17
96,0 4
96,5 2
N (0) 1
nekl. 1
V (0) 7
výl. 2
Vídeňský černý 93,0 2
94,0 6
94,5 5
95,0 15
95,5 12
96,0 4
x 6
Vídeňský modrošedý 0
92,0 1
92,5 1
93,0 1
94,0 3
94,5 3
95,0 3
95,5 6
96,0 1
V (0) 1
Vídeňský bílý 92,5 1
93,0 1
93,5 7
94,0 5
94,5 8
95,0 8
95,5 2
96,0 1
Vídeňský šedý 93,0 2
93,5 7
94,0 11
94,5 15
95,0 21
95,5 10
96,0 2
96,5 1
V (0) 4
x 3
Vídeňský železitý 92,5 1
93,0 1
94,0 4
94,5 2
95,0 2
V (0) 6
Hototský bílý 95,0 1
Český albín 93,0 1
94,5 4
95,0 6
95,5 1
Novozélandský červený 93,5 4
94,0 3
94,5 9
95,0 22
95,5 24
96,0 4
96,5 2
x 3
Novozélandský bílý 93,0 1
93,5 3
94,0 6
94,5 5
95,0 14
95,5 13
96,0 1
96,5 1
N (0) 1
Burgundský 92,5 1
93,0 2
93,5 2
94,0 6
94,5 10
95,0 20
95,5 15
96,0 2
N (0) 1
V (0) 2
Kuní velký hnědý 93,5 1
Kuní velký modrý 93,5 2
94,0 1
94,5 1
Siamský velký modrý 93,5 2
94,0 3
94,5 2
95,0 1
Kalifornský černý 92,0 1
92,5 1
93,0 2
93,5 5
94,0 11
94,5 1
N (0) 1
V (0) 2
Kalifornský modrý 93,5 1
94,0 2
Zemplínský 93,0 1
93,5 1
94,0 1
94,5 1
Liptovský lysko černý 92,5 1
93,0 3
Český strakáč divoce zbarvený 93,0 1
Český strakáč černý 94,0 11
94,5 11
95,0 10
95,5 5
V (0) 1
Český strakáč havanovitý 93,0 1
94,0 1
95,5 1
V (0) 1
Český strakáč žlutý 94,0 1
94,5 1
95,0 1
95,5 1
V (0) 1
Český strakáč durynský 95,0 1
Český strakáč modrý 93,5 1
94,0 1
94,5 2
Tříbarevný strakáč 95,0 1
95,5 2
96,0 1
Japonský 94,0 1
94,5 1
V (0) 2
Český luštič 92,0 1
92,5 1
93,0 3
93,5 7
94,0 9
94,5 9
95,0 9
95,5 4
96,0 1
96,5 1
V (0) 3
Aljaška 92,0 1
93,5 3
94,0 3
94,5 4
95,0 11
95,5 3
96,0 1
96,5 3
V (0) 3
Havana 90,0 1
91,0 1
92,0 3
92,5 1
93,0 1
93,5 1
94,0 3
94,5 3
95,0 7
95,5 3
N (0) 1
výl. 1
Durynský 93,5 4
94,0 1
94,5 1
95,0 3
95,5 2
96,0 1
Bílopesíkatý modrý 95,0 2
96,0 1
V (0) 1
Sallander 91,5 1
92,5 6
93,0 4
93,5 6
94,0 10
94,5 13
95,0 8
95,5 1
96,0 2
V (0) 1
Turnézský zlatý 95,0 1
x 1
Moravský bílý hnědooký 93,0 6
93,5 2
94,0 7
94,5 8
95,0 2
95,5 4
96,0 1
N (0) 2
V (0) 1
Zaječí bílý červenooký 94,0 1
Malý beran bílý červenooký 94,0 1
95,0 2
96,0 1
Malý beran divoce zbarvený 94,0 1
94,5 3
95,0 5
95,5 2
V (0) 1
Malý beran černopesíkatý 93,0 3
93,5 1
Malý beran strakáč divoce zbarvený 94,0 1
94,5 1
N (0) 1
Dailenár 93,0 1
93,5 5
94,0 4
94,5 2
95,0 3
95,5 5
96,0 2
výl. 2
Činčila malá 91,0 1
93,0 1
94,0 6
94,5 2
95,0 8
95,5 5
N (0) 1
Marburský 93,5 1
94,0 1
95,0 3
95,5 2
96,0 1
Český červený 93,0 1
93,5 3
94,0 6
94,5 5
95,0 8
95,5 5
96,0 2
96,5 1
výl. 1
Rhönský 92,0 1
94,0 3
94,5 3
95,0 5
95,5 1
96,0 1
Kuní hnědý 93,5 2
94,5 1
95,0 3
95,5 2
Kuní modrý 93,5 1
94,0 1
94,5 1
95,0 6
95,5 3
96,0 1
Siamský modrý 95,0 1
Rys 93,5 1
95,0 3
95,5 1
Stříbřitý divoce zbarvený 93,5 5
94,0 2
94,5 7
95,0 3
95,5 2
96,0 1
Stříbřitý černý 93,0 2
93,5 1
94,0 7
94,5 9
95,0 9
95,5 2
96,0 1
V (0) 1
Stříbřitý modrý 91,0 1
93,0 3
93,5 2
94,0 2
94,5 2
95,0 2
95,5 2
N (0) 1
V (0) 2
výl. 1
Stříbřitý havanovitý 93,5 2
94,0 5
94,5 7
95,0 6
95,5 2
Stříbřitý žlutý 92,0 1
93,5 2
94,0 4
94,5 4
95,0 9
95,5 6
96,0 2
Stříbřitý světlý 93,5 4
94,0 8
94,5 9
95,0 2
95,5 1
96,0 1
V (0) 2
Holandský divoce zbarvený 95,0 3
95,5 1
Holandský železitý 95,5 1
96,0 2
96,5 1
Holandský černý 92,5 1
93,0 2
93,5 1
94,0 5
95,0 3
95,5 8
96,0 2
96,5 1
V (0) 1
x 4
Holandský havanovitý 93,5 1
94,0 1
95,0 2
Holandský žlutý 93,0 1
93,5 3
94,0 1
94,5 1
95,0 1
95,5 1
Holandský durynský 92,0 1
93,0 1
Holandský japonský 92,0 1
92,5 1
94,0 1
95,0 1
Anglický strakáč černý 93,5 1
94,0 4
94,5 3
95,0 2
95,5 2
Anglický strakáč modrý 93,0 1
93,5 1
94,0 1
94,5 1
V (0) 2
Anglický strakáč izabelový 93,5 1
94,0 1
95,0 1
V (0) 1
Tříslový černý 91,5 1
93,0 2
93,5 1
94,0 3
94,5 4
95,0 4
95,5 4
96,0 1
nekl. 2
V (0) 2
Tříslový modrý 93,5 3
94,0 7
94,5 1
95,0 1
Český černopesíkatý 90,0 1
91,0 1
91,5 3
92,0 2
92,5 2
93,0 3
93,5 4
94,0 6
94,5 11
95,0 9
95,5 8
96,0 1
V (0) 2
Holíčský modrý 93,0 1
93,5 1
94,0 1
94,5 3
95,0 3
95,5 2
výl. 1
Ruský modrý 94,5 3
95,0 4
V (0) 1
Zakrslý beran bílý modrooký 93,5 1
95,0 1
V (0) 2
Zakrslý beran divoce zbarvený 93,0 1
94,0 7
94,5 10
95,0 6
95,5 8
96,0 1
N (0) 1
V (0) 1
x 1
Zakrslý beran divoce modrý 91,0 1
91,5 1
92,0 1
93,0 1
93,5 2
94,0 3
94,5 1
95,0 2
nekl. 1
x 1
Zakrslý beran černý 93,5 1
94,0 1
94,5 1
95,0 3
95,5 1
V (0) 1
Zakrslý beran červený 94,0 1
Zakrslý beran činčilový 93,5 1
Zakrslý beran durynský 93,0 1
94,0 9
94,5 8
95,0 4
95,5 2
96,0 1
V (0) 2
x 2
Zakrslý beran vydří černý 94,0 1
94,5 3
95,0 1
95,5 1
Zakrslý beran ruský černý 92,0 1
V (0) 1
Zakrslý beran strakáč divoce zbarvený 92,0 1
92,5 1
93,0 1
93,5 1
94,5 1
95,0 1
95,5 2
N (0) 1
V (0) 1
Zakrslý beran strakáč divoce modrý 92,5 1
Zakrslý beran strakáč černý 93,5 1
94,0 1
94,5 1
N (0) 1
Zakrslý beran strakáč činčilový 94,5 1
Zakrslý beran strakáč durynský 94,5 1
95,0 1
V (0) 3
Zakrslý strakáč černý 95,0 1
95,5 2
Hermelín červenooký 93,0 1
93,5 1
94,0 4
94,5 1
95,0 7
95,5 13
96,0 1
Hermelín modrooký 93,0 1
94,0 3
94,5 5
95,0 9
95,5 11
96,0 1
Zakrslý divoce zbarvený 93,5 1
94,5 1
95,0 2
95,5 2
96,0 2
96,5 2
97,0 1
97,5 1
Zakrslý železitý 95,0 3
95,5 4
V (0) 1
Zakrslý divoce modrý 93,5 1
94,0 1
94,5 7
95,0 3
95,5 1
V (0) 2
x 5
Zakrslý černý 94,5 3
95,5 3
Zakrslý havanovitý 93,0 1
94,0 3
94,5 3
95,0 7
95,5 4
96,0 1
V (0) 1
Zakrslý marburský 93,5 2
94,0 3
94,5 1
95,0 2
95,5 3
96,0 1
Zakrslý červený 93,0 1
93,5 1
94,0 3
94,5 2
95,0 1
Zakrslý činčilový 94,5 1
95,0 3
Zakrslý bílopesíkatý černý 93,0 2
93,5 7
94,0 4
94,5 4
95,0 8
95,5 8
96,0 2
96,5 1
V (0) 1
Zakrslý bílopesíkatý modrý 94,0 1
Zakrslý tříslový černý 92,5 1
94,0 2
94,5 1
95,0 1
95,5 1
Zakrslý kuní modrý 94,0 1
95,0 2
96,5 1
Zakrslý kuní bílopesíkatý hnědý 92,0 1
Zakrslý kuní bílopesíkatý modrý 92,5 1
V (0) 3
Zakrslý siamský modrý 92,0 1
x 1
Zakrslý ruský černý 0
92,0 1
94,0 2
94,5 2
N (0) 1
V (0) 1
Zakrslý rhönský 0
92,5 1
93,0 1
93,5 1
94,0 1
94,5 3
95,0 1
95,5 3
Zakrslý stříbřitý světlý 95,0 1
Zakrslý hototský bílý 93,0 1
94,5 2
95,0 2
95,5 1
96,0 1
V (0) 1
Zakrslý zaječí bílý červenooký 95,0 1
Zakrslý zaječí bílopesíkatý modrý 93,5 1
Zakrslý zaječí kuní bílopesíkatý hnědý 93,5 1
Zakrslý zaječí kuní bílopesíkatý modrý 93,0 1
Kastorex 93,5 1
94,0 4
94,5 5
95,0 6
95,5 15
96,0 2
96,5 2
V (0) 1
Rex bílý červenooký 93,0 1
94,5 4
95,0 2
Rex černý 95,0 1
95,5 3
96,0 1
Rex modrý 94,5 1
95,0 1
95,5 3
96,0 3
Rex činčilový 94,0 1
95,0 1
nekl. 1
Rex oranžový 92,5 1
93,0 3
93,5 1
94,0 7
94,5 3
95,0 5
95,5 2
Rex tříslový černý 95,0 1
95,5 2
96,0 1
Rex rhönský 93,0 3
94,0 2
Rex dalmatinský strakáč černý 91,0 1
91,5 1
92,0 1
93,0 6
93,5 4
94,5 1
95,0 5
95,5 2
N (0) 1
Rex dalmatinský strakáč modrý 94,0 1
94,5 1
95,5 1
Rex dalmatinský strakáč havanovitý 92,0 2
93,0 1
94,5 1
95,0 1
N (0) 1
Rex dalmatinský strakáč černožlutý 93,0 3
93,5 1
94,0 3
94,5 1
95,0 5
V (0) 1
Malý rex plášťový strakáč černožlutý 90,5 1
93,0 1
Zakrslý rex v barvě kastorexe 94,0 2
95,0 1
96,0 1
Zakrslý rex modrý 91,5 1
Zakrslý rex činčilový 92,0 1
92,5 1
93,0 1
93,5 2
94,0 1
94,5 1
Zakrslý rex tříslový černý 93,5 1
V (0) 3
Zakrslý rex rhönský 94,0 1
Zakrslý beran saténový durynský 94,0 1
94,5 1
Zakrslý saténový červený 93,5 1
94,5 1
Zakrslý saténový durynský 93,0 3
94,5 1
Angora bílá červenooká 95,0 3
95,5 1
x 8
Angora černá 93,0 1
93,5 1
94,0 2
94,5 5
95,0 1
Krůty české divoké bíle lemované 91,0 1
92,0 3
93,5 1
95,0 1
95,5 1
96,5 1
Krůty naraganset černošedé 92,0 4
93,5 1
94,0 4
95,0 1
96,0 1
96,5 1
Krůty německé měděné 92,0 1
93,0 2
94,0 1
Krůty německé černobílé 93,0 2
93,5 1
95,0 1
Krůty německé červené běloocasé 93,0 2
95,0 1
96,0 1
Husy labutí hnědě divoké 92,0 1
N (0) 1
Husy tuluské divoké 91,0 1
92,0 1
93,5 1
V (0) 2
Husy pomořanské bílé 91,0 1
92,0 1
Husy české bílé 91,0 3
92,0 4
93,0 2
93,5 3
94,0 1
95,0 4
95,5 2
96,0 2
97,0 1
98,0 1
N (0) 4
V (0) 6
Husy české chocholaté bílé 92,0 3
93,0 2
93,5 3
94,0 2
95,0 2
V (0) 2
Husy francké modře divoké 93,5 2
Husy české královské - novošlechtění 92,0 1
V (0) 1
Pižmovky divoké 93,0 1
93,5 1
94,0 1
95,0 3
95,5 1
97,0 1
98,0 1
N (0) 1
Pižmovky šedě divoké 92,0 2
94,0 1
95,0 1
Pižmovky černě sedlaté 92,0 1
93,5 1
94,0 2
95,0 1
95,5 1
Pižmovky hnědě sedlaté 92,0 2
Pižmovky bílé 92,0 3
93,0 1
94,0 1
95,5 1
98,0 1
98,5 1
Kachny pekingské německé bílé 92,0 1
93,0 1
94,0 3
95,0 3
96,0 1
Kachny ruánské anglické divoké 91,0 5
92,0 2
93,0 1
93,5 2
94,0 1
V (0) 2
Kachny ruánské anglické modře divoké 91,0 1
93,5 1
94,0 1
95,5 1
Kachny ruánské francouzské pstruhové 93,0 1
93,5 1
94,0 2
95,5 2
V (0) 1
Kachny čárkované stříbrně divoké 92,0 5
93,5 1
94,0 4
95,0 1
96,0 1
V (0) 4
Kachny indičtí běžci sedlatí hnědí 93,5 1
94,0 1
V (0) 2
Kachny orpingtonské hnědožluté 93,5 1
94,0 2
95,5 1
Kachny selské bílé 93,0 2
93,5 2
Kachny smaragdové černé 91,0 2
92,0 4
93,0 1
93,5 1
94,0 4
95,5 3
96,0 2
N (0) 1
Kachny zakrslé divoké 92,0 1
93,0 3
94,0 1
95,0 1
Kachny zakrslé stříbrně divoké 91,0 3
92,0 2
Kachny zakrslé modrožlutě divoké 91,0 3
92,0 1
94,0 1
V (0) 1
Kachny zakrslé bílé 91,0 3
92,0 3
95,0 1
95,5 1
97,0 1
98,0 1
Perličky divoké s úplným perlením 92,0 3
95,5 3
N (0) 1
x 1
Brahmánky bílé kolumbijské 92,0 6
93,0 2
93,5 3
94,0 3
95,0 2
95,5 2
96,0 1
98,0 1
V (0) 1
Brahmánky černé 93,0 2
Amroksky krahujcovité 92,0 4
93,5 3
95,0 1
Australky černé 91,0 2
92,0 18
93,0 3
93,5 5
94,0 5
95,0 2
96,0 1
98,5 1
N (0) 3
V (0) 3
x 1
Australky modré s lemy 91,0 1
92,0 6
93,0 3
93,5 4
94,0 2
95,0 1
N (0) 1
Barneveldky dvojlemované 91,0 1
92,0 4
93,0 1
94,0 1
95,0 2
N (0) 1
Barneveldky stříbrné dvojlemované 91,0 1
N (0) 1
Hempšírky měděně červené 91,0 2
92,0 4
93,0 2
93,5 4
94,0 3
95,0 5
95,5 2
96,0 1
96,5 1
V (0) 4
Hempšírky modře měděně červené 93,5 1
94,0 2
95,0 2
95,5 2
97,0 1
Maransky černé měděněkrké 91,0 3
92,0 1
93,0 2
94,0 1
95,0 1
N (0) 1
Maransky modré měděněkrké N (0) 1
Plymutky žluté 94,0 1
95,0 1
96,0 1
97,0 1
N (0) 4
Plymutky žíhané 92,0 1
93,0 1
N (0) 2
Plymutky černé 91,0 1
94,0 2
95,0 3
96,0 1
N (0) 1
Sasexky bílé světle kolumbijské 0 2
91,0 1
92,0 3
93,0 2
93,5 2
94,0 1
96,5 1
Šumavanky zlaté stříkané 92,0 1
93,0 2
96,5 1
Velsumky rezavě koroptví 94,0 1
96,0 1
Velsumky rezavě oranžové 92,0 2
Velsumky modré rezavě koroptví 96,0 1
Vyandotky německé zlaté černě lemované 94,0 1
95,0 1
95,0 1
Vyandotky německé stříbrné černě lemované 93,0 1
95,0 1
Bojovnice šamo divoké 94,0 1
98,0 1
Bojovnice šamo pšeničné 93,5 1
94,0 1
95,0 1
Bojovnice šamo černé bíle skvrnité 94,0 1
Bojovnice šamo černé 92,0 1
93,0 1
93,5 2
94,0 1
96,5 1
V (0) 1
Bojovnice tuzo černé bíle skvrnité 92,0 1
93,5 1
Bojovnice tuzo černé 92,0 1
93,0 1
93,5 3
94,0 1
95,5 1
98,5 1
Orlovky bílé N (0) 6
x 1
Minorky černé 92,0 1
94,0 1
Vlašky koroptví 92,0 4
93,0 4
93,5 1
96,5 1
Vlašky šedé oranžovokrké 91,0 1
92,0 1
93,5 2
Vlašky stříbrně zbarvené 92,0 2
93,5 3
94,0 2
Vlašky oranžově zbarvené 92,0 1
Vlašky rodobarvé šedoprsé 93,5 2
95,5 1
96,0 1
Forverky žluté tmavě kolumbijské 91,0 1
N (0) 1
Lakenfeldky bílé tmavě kolumbijské 91,0 1
92,0 2
93,0 1
České slepice zlaté kropenaté 91,0 2
93,0 2
93,5 3
94,0 1
V (0) 2
x 4
Rýnské slepice černé 93,0 2
94,0 1
95,0 1
Paduánky stříbrné černě lemované – typ II 91,0 1
92,0 2
94,0 1
Paduánky žlutě plavé bíle lemované – typ II N (0) 2
Sultánky bílé 91,0 1
93,0 1
93,5 1
V (0) 1
Araukany divoké 92,0 3
93,0 1
93,5 3
94,0 2
95,5 1
Araukany stříbrokrké 91,0 1
93,5 1
94,0 1
95,0 1
Cemanské slepice černé 92,0 2
94,0 2
95,0 1
V (0) 1
Hedvábničky vousaté bílé 91,0 1
92,0 1
93,5 1
94,0 1
95,0 1
95,5 1
V (0) 1
Hedvábničky stříbrošedé 92,0 2
94,0 2
Hedvábničky žluté 91,0 1
92,0 2
93,5 1
Hedvábničky černé 94,0 1
Hedvábničky modré 92,0 1
V (0) 1
Hedvábničky bílé 92,0 1
93,5 1
94,0 1
96,5 1
Sumatranky černé 95,0 1
98,5 1
Brahmánky zdrobnělé koroptví vlnité 93,5 1
94,0 1
95,0 2
Kočinky zakrslé pšeničné 93,0 1
93,5 1
94,0 1
95,0 1
Kočinky zakrslé černé 92,0 1
93,5 2
94,0 1
Amroksky zdrobnělé krahujcovité 92,0 3
V (0) 1
Australky zdrobnělé černé 92,0 6
93,0 2
93,5 3
94,0 4
95,0 2
95,5 1
Australky zdrobnělé modré s lemy 92,0 4
Barneveldky zdrobnělé dvojlemované 92,0 2
93,0 1
93,5 1
94,0 2
95,0 2
Faverolky německé zdrobnělé lososové 92,0 2
94,0 1
95,0 2
Hempšírky zdrobnělé měděně červené 91,0 1
93,5 3
94,0 2
95,0 1
V (0) 2
Maransky zdrobnělé černé měděněkrké 93,0 1
94,0 2
96,0 1
Plymutky zdrobnělé černé 95,0 2
Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví 92,0 11
93,0 7
93,5 2
94,0 6
95,0 4
96,0 1
N (0) 3
x 1
Velsumky zdrobnělé rezavě oranžové 94,0 1
95,0 1
V (0) 3
Vyandotky zdrobnělé koroptví vlnité 92,0 2
93,5 1
94,0 1
Vyandotky zdrobnělé stříbrně koroptví vlnité 91,0 1
92,0 2
93,0 1
94,0 4
95,0 3
95,5 1
96,0 2
Vyandotky zdrobnělé oranžově koroptví vlnité 92,0 1
93,0 2
93,5 3
94,0 2
94,5 1
95,0 1
Vyandotky zdrobnělé bílé kolumbijské 92,0 1
93,5 1
94,0 4
95,0 3
95,5 3
96,0 3
98,0 1
Vyandotky zdrobnělé žluté kolumbijské 94,0 1
95,5 1
96,0 2
Vyandotky zdrobnělé zlaté modře lemované 92,0 1
V (0) 1
Vyandotky zdrobnělé červené 93,5 2
Vyandotky zdrobnělé černé bíle skvrnité 92,0 1
94,0 1
95,0 1
Vyandotky zdrobnělé černé 91,0 1
92,0 1
92,5 1
93,5 4
94,0 4
95,5 1
96,0 2
N (0) 1
V (0) 1
Vyandotky zdrobnělé bílé 91,0 1
92,0 3
93,5 3
94,0 3
95,0 2
95,5 2
N (0) 2
V (0) 4
Bojovnice indické zdrobnělé bažantí 93,5 1
94,0 1
95,0 1
V (0) 1
Bojovnice ko šamo pšeničné 92,0 1
94,0 2
N (0) 1
Bojovnice ko šamo stříbrně pšeničné V (0) 1
Bojovnice ko šamo modře pšeničné 95,5 1
Bojovnice staroanglické zdrobnělé zlatokrké 91,0 1
92,0 1
94,0 2
Bojovnice staroanglické zdrobnělé červeně sedlaté zlatokrké 92,0 2
94,0 1
V (0) 1
Vlašky zdrobnělé koroptví 92,0 1
V (0) 1
Brakelky zdrobnělé stříbrné černě pruhované 93,0 1
94,0 1
Hamburčanky zdrobnělé stříbrné černě tečkované 95,0 3
V (0) 1
České slepice zdrobnělé zlaté kropenaté 93,0 1
V (0) 1
České slepice zdrobnělé oranžové kropenaté 93,5 1
95,0 1
Holandské chocholaté slepice zdrobnělé černé bílochocholaté 91,0 1
92,0 3
93,0 1
93,5 2
94,0 4
96,0 1
Fénixky zdrobnělé zlatokrké 93,0 1
94,0 2
95,0 1
Hedvábničky zdrobnělé bezvousé bílé 92,0 2
93,0 1
93,5 1
Hedvábničky zdrobnělé divoké 91,0 3
93,0 1
Hedvábničky zdrobnělé bílé 92,0 1
93,0 1
94,0 5
96,0 1
V (0) 1
Holokrčky zdrobnělé černé 93,5 1
95,0 1
Antverpští vousáči křepelčí 92,0 3
93,5 2
94,0 2
96,0 1
V (0) 2
Bantamky zlatokrké 92,0 3
95,0 1
Bantamky oranžovokrké x 2
Bantamky krahujcovité 92,0 3
95,0 1
96,5 1
99,0 1
N (0) 2
Bantamky černé 92,0 2
93,0 1
93,5 3
94,0 5
95,0 1
95,5 1
96,0 1
98,5 1
N (0) 1
Bantamky modré s lemy 92,0 1
95,0 1
95,5 1
96,0 1
Holandské zakrslé slepice zlatokrké 92,0 1
94,0 2
V (0) 1
Japonky čabo černé stříbrokrké 91,0 1
V (0) 3
Rousné zakrslé slepice porcelánové 91,0 3
94,0 1
Rousné zakrslé slepice stříbrné porcelánové 92,0 2
V (0) 2
Rousné zakrslé slepice modře porcelánové 92,0 1
Rousné zakrslé slepice šedě porcelánové 92,0 1
Rousné zakrslé slepice bílé 93,5 1
94,0 1
Sebritky stříbrné černě lemované – typ II 91,0 2
92,0 4
93,0 2
Basetky křepelčí 92,0 1
93,0 1
93,5 3
x 1
Německé zakrslé slepice oranžovokrké 93,5 1
94,0 3
Křepelky japonské nosné divoké 92,0 2
93,0 1
93,5 5
94,0 7
95,0 1
95,5 2
96,0 1
98,5 1
Křepelky japonské nosné zlatě divoké 92,0 1
93,5 4
94,0 3
95,0 1
Říman červený 91,0 2
92,0 1
94,0 1
Říman žlutý 92,0 2
93,0 1
94,0 1
Pomořanský voláč bílý 92,0 1
94,0 1
95,0 1
96,0 1
Pomořanský voláč 93,0 1
94,0 1
N (0) 1
Český voláč sedlatý rousný 92,0 2
93,0 3
94,0 1
95,0 1
Český voláč sedlatý rousný mandlový 95,0 1
Český voláč sedlatý rousný červený 92,0 1
93,0 1
94,0 1
N (0) 1
Bucharský bublák černý 94,0 4
96,0 1
Bucharský bublák červený 95,0 2
Bucharský bublák žlutý 94,0 1
Bucharský bublák modrý pruhový 95,0 1
Parukář 92,0 1
93,0 1
94,0 2
Parukář bílý 95,0 3
96,0 1
97,0 1
Parukář černý 94,0 1
95,0 2
96,0 1
Parukář mandlový 97,0 1
Pávík bílý 92,0 2
Pávík modrý kapratý 94,0 1
Pávík modrý pruhový 93,0 2
95,0 1
Pávík andaluský 93,0 1
Pávík indigo 93,0 1
Pávík červeně plavý 92,0 1
93,0 2
94,0 1
Maltéz bílý 95,0 2
Maltéz modrý pruhový 92,0 1
93,0 1
94,0 2
96,0 1
Košoa červeně plavá 92,0 2
94,0 1
výl. 1
Košoa modrý bronzově kapratý 91,0 1
92,0 1
93,0 1
neoc. 1
Koburský skřivan stříbřitý bezpruhý 94,0 2
95,0 3
96,0 2
97,0 1
Koburský skřivan stříbřitý pruhový 94,0 2
95,0 1
96,0 1
Koburský skřivan stříbřitý kapratý 93,0 1
94,0 2
95,0 1
Lahore černý 93,0 2
94,0 3
95,0 2
96,0 1
Lahore stříbrný 93,0 2
94,0 2
Lahore červený 93,0 1
94,0 2
95,0 1
Lahore modrý bezpruhý 93,0 2
94,0 1
95,0 1
Mondén černý 92,0 1
Mondén červený 91,0 1
94,0 3
Mondén červený strak 95,0 1
96,0 1
Mondén modrý bezpruhý 92,0 1
94,0 1
95,0 1
96,0 1
Mondén modrý bělouš 92,0 1
95,0 1
Mondén červeně plavý 93,0 1
94,0 1
Mondén červeně plavý pruhový 94,0 1
Texan rodobarvý 92,0 1
93,0 3
94,0 3
95,0 2
x 6
Texan modrý pruhový 92,0 2
95,0 2
96,0 1
Texan černý 92,0 1
93,0 1
94,0 1
výl. 1
Texan červeně plavý 94,0 1
95,0 3
96,0 1
Texan červeně plavý kapratý 95,0 1
Texan plavý 94,0 1
95,0 1
96,0 2
Texan 91,0 1
93,0 1
94,0 3
95,0 5
Moravský pštros černý 93,0 1
94,0 3
Moravský pštros černý šupinatý 90,0 1
92,0 1
93,0 1
94,0 4
95,0 2
96,0 3
N (0) 1
V (0) 1
Moravský pštros modrý bezpruhý 93,0 1
94,0 3
95,0 2
Moravský pštros červený šupinatý 93,0 2
94,0 1
95,0 2
96,0 1
Moravský pštros žlutý 94,0 2
95,0 2
96,0 1
Moravský pštros žlutý šupinatý 93,0 2
94,0 1
95,0 1
Moravský pštros modrý bezpruhý 92,0 3
93,0 1
94,0 1
Moravský pštros modrý pruhový 92,0 1
93,0 2
Prácheňský káník černý 94,0 2
95,0 1
96,0 1
Prácheňský káník červený 94,0 3
96,0 1
Prácheňský káník modrý bezpruhý 92,0 2
93,0 5
94,0 3
95,0 1
96,0 1
Prácheňský káník modrý bělopruhý 93,0 1
94,0 3
Prácheňský káník modrý pruhový 92,0 1
93,0 1
94,0 3
95,0 3
Prácheňský káník modrý kapratý 93,0 1
94,0 2
95,0 1
Prácheňský káník modrý šupkatý 93,0 1
94,0 1
95,0 2
Prácheňský káník žlutě plavý šupkatý 92,0 1
Prácheňský káník červený šupinatý AOC 91,0 1
Benešovský holub bílý 91,0 1
92,0 3
93,0 7
94,0 12
95,0 3
V (0) 1
Benešovský holub černý 90,0 1
92,0 3
N (0) 1
Benešovský holub černý stříkaný 90,0 1
91,0 2
94,0 1
95,0 2
96,0 2
Benešovský holub černý tygr 92,0 2
94,0 1
96,0 1
Benešovský holub modrý bezpruhý 94,0 2
95,0 5
96,0 1
Benešovský holub červený 91,0 6
92,0 1
94,0 1
Benešovský holub žlutý 91,0 2
92,0 3
95,0 1
V (0) 2
Slezský barevnohlávek červený 93,0 1
94,0 1
96,0 1
V (0) 1
Slezský barevnohlávek žlutý 92,0 1
94,0 1
Rys černý šupkatý 93,0 2
94,0 2
Rys modrý bělohrotý šupkatý 92,0 4
93,0 2
94,0 4
95,0 3
Rys modrý barevnohrotý šupkatý 92,0 5
93,0 1
94,0 2
95,0 1
Rys žlutý šupkatý 92,0 4
93,0 2
N (0) 1
Rys černý šupkatý 92,0 2
93,0 1
95,0 1
Rys modrý šupkatý 92,0 1
93,0 1
94,0 2
95,0 5
96,0 1
neoc. 1
x 1
Americký výstavní modrý bezpruhý 92,0 2
94,0 2
Americký výstavní modrý kapratý 92,0 1
93,0 1
Americký výstavní modrý strak pruhový 95,0 1
Americký výstavní indigo kapratý 94,0 1
Americký výstavní andaluský strak 95,0 1
Gigant bílý 91,0 1
92,0 2
93,0 1
Gigant černý 92,0 1
94,0 2
Gigant hnědý kapratý 92,0 1
Gigant červený 93,0 1
Gigant modrý kapratý 92,0 2
93,0 1
95,0 3
Gigant modrý pruhový 91,0 1
92,0 3
93,0 2
94,0 3
95,0 2
96,0 1
V (0) 1
Gigant modrý bělouš 92,0 3
93,0 2
94,0 2
95,0 1
96,0 1
Poštovní holub 92,0 1
93,0 1
94,0 1
výl. 1
Kariér žlutě plavý 92,0 1
93,0 1
95,0 1
96,0 1
Česká bagdeta hnědožlutá čápek bělopruhý 92,0 1
93,0 2
95,0 1
Moravská bagdeta bílá x 4
Moravská bagdeta černá straka x 1
King bílý 91,0 1
92,0 1
93,0 5
94,0 1
95,0 1
96,0 1
King černý 91,0 1
92,0 2
93,0 2
94,0 3
King modrý pruhový 93,0 2
94,0 1
95,0 1
96,0 1
King modrý kapratý 94,0 1
King stříbřitý 91,0 1
93,0 1
King červený 93,0 1
94,0 2
King červeně plavý pruhový 94,0 1
95,0 2
96,0 1
King žlutý 92,0 2
94,0 1
96,0 1
King andaluský 93,0 1
94,0 1
King červený dominantní 94,0 1
King černý stříkaný 93,0 2
King bílá straka 92,0 1
Modena schietti černá x 5
Modena černá gazzi x 4
Modena modrá schietti bronzověkapratá 92,0 1
93,0 1
94,0 2
Modenka schietti černá 93,0 1
94,0 1
Modenka schietti černá tygr 93,0 1
94,0 1
96,0 1
výl. 1
Modenka schietti modrá bezpruhá 93,0 1
94,0 1
95,0 1
96,0 1
95,0 1
Modenka schietti ledová pruhová 92,0 3
94,0 1
Modenka schietti ledová kapratá 92,0 2
95,0 2
Moravský morák 92,0 2
93,0 4
94,0 1
95,0 1
96,0 1
Hesenský voláč bílý 91,0 1
92,0 1
93,0 2
Hesenský voláč černý 92,0 3
93,0 2
94,0 2
95,0 1
Moravský voláč sedlatý černý 92,0 4
93,0 4
94,0 2
výl. 1
Moravský voláč sedlatý modrý bezpruhý 92,0 1
93,0 2
94,0 2
95,0 1
96,0 1
N (0) 1
Moravský voláč sedlatý červený 93,0 1
94,0 2
Moravský voláč sedlatý žlutý 92,0 1
93,0 2
94,0 3
Slezský voláč černý 94,0 3
95,0 1
Slezský voláč červeně plavý bělouš 92,0 1
93,0 2
N (0) 1
výl. 2
93,0 1
94,0 4
95,0 2
96,0 1
Slovenský voláč žlutý 93,0 1
94,0 3
Moravský bělohlávek modrý bezpruhý 93,0 1
94,0 2
96,0 1
Moravský bělohlávek modrý pruhový 94,0 1
95,0 1
96,0 1
Moravský bělohlávek modrý kapratý 94,0 2
95,0 1
96,0 1
Moravský bělohlávek modrý bělopruhý 93,0 1
94,0 1
97,0 1
Český voláč sivý pruhový 93,0 3
94,0 4
95,0 2
96,0 3
Český voláč sivý kapratý 92,0 3
93,0 4
94,0 4
95,0 1
Český voláč sivý pruhový tmavohrotý 95,0 3
96,0 1
Český stavák bílý 92,0 1
93,0 2
95,0 1
Český stavák černý lysý 94,0 1
95,0 3
Český stavák černý sedlatý 92,0 1
93,0 3
94,0 6
95,0 3
Český stavák černý tygr 92,0 1
93,0 1
94,0 1
95,0 1
Český stavák šedohnědý 93,0 1
94,0 1
95,0 2
Český stavák červený plamínek 94,0 1
96,0 1
93,0 1
94,0 3
95,0 2
Český stavák červený sedlatý 92,0 1
93,0 1
94,0 3
Český stavák žlutý sedlatý 92,0 4
93,0 3
94,0 5
Český stavák stříbrný sedlatý 94,0 2
95,0 1
97,0 1
Český stavák modrý sedlatý 91,0 1
92,0 5
94,0 10
95,0 3
N (0) 1
Český stavák žlutě plavý pruhový 94,0 1
95,0 3
Norvičský voláč černý 94,0 1
95,0 2
96,0 1
x 6
Norvičský voláč modrý bezpruhý 92,0 1
94,0 2
96,0 1
Norvičský voláč hnědě plavý 92,0 1
95,0 1
Norvičský voláč andaluský x 6
Voorburský voláč štítník modrý pruhový 91,0 1
92,0 3
Voorburský voláč štítník červený 91,0 1
92,0 1
Brněnský voláč bílý 91,0 2
92,0 1
93,0 4
94,0 8
95,0 9
96,0 3
97,0 2
V (0) 1
Brněnský voláč černý 92,0 1
Brněnský voláč černý bělopruhý 93,0 1
94,0 1
95,0 1
96,0 1
Brněnský voláč černý tygr 91,0 2
výl. 1
Brněnský voláč černý s anglickou kresbou 93,0 1
x 7
Brněnský voláč černý sedlatý 91,0 1
92,0 1
94,0 1
95,0 2
neoc. 2
Brněnský voláč červený 90,0 1
Brněnský voláč červený tygr 91,0 2
94,0 1
95,0 1
96,0 1
Brněnský voláč červený čapík 93,0 1
94,0 1
95,0 2
Brněnský voláč červený sedlatý 93,0 1
94,0 4
95,0 1
96,0 1
Brněnský voláč žlutý čapík 93,0 1
94,0 2
95,0 2
Brněnský voláč žlutý sedlatý 93,0 1
95,0 3
96,0 1
Brněnský voláč žlutě plavý 93,0 1
94,0 1
95,0 2
Brněnský voláč červeně plavý 93,0 2
95,0 1
neoc. 1
Brněnský voláč modrý bezpruhý 93,0 1
94,0 1
Brněnský voláč modrý pruhový 92,0 1
93,0 1
94,0 2
95,0 6
96,0 2
Brněnský voláč modrý kapratý 91,0 1
92,0 3
95,0 1
97,0 1
Brněnský voláč modrý bělopruhý 94,0 3
96,0 1
Brněnský voláč modrý sedlatý 92,0 1
94,0 1
95,0 1
96,0 1
Brněnský voláč modrý bělouš 94,0 2
95,0 1
96,0 1
Brněnský voláč stříbřitý 91,0 2
neoc. 1
V (0) 1
Brněnský voláč isabelový 92,0 1
Brněnský voláč isabelový bělopruhý 90,0 1
92,0 2
93,0 2
94,0 6
95,0 4
96,0 1
Brněnský voláč červený bělopruhý 91,0 1
93,0 3
94,0 2
Brněnský voláč AOC 95,0 2
Brněnský voláč bílý strak AOC 94,0 1
95,0 1
Hýl bronzový černokřídlý 93,0 2
94,0 7
95,0 2
96,0 1
Hýl bronzový černokřídlý bělohrotý 93,0 2
94,0 1
95,0 1
Hýl bronzový modrokřídlý bělohrotý 91,0 1
92,0 1
93,0 1
Hýl bronzový bělokřídlý 90,0 1
Hýl zlatý černokřídlý 91,0 1
92,0 1
93,0 2
Hýl zlatý černokřídlý bělohrotý 92,0 1
93,0 3
94,0 1
95,0 1
Hýl zlatý modrokřídlý 90,0 1
92,0 1
93,0 4
94,0 5
95,0 2
Hýl zlatý modrokřídlý bělohrotý 93,0 2
Česká čejka hladkonohá modrá 93,0 2
94,0 1
nekl. 1
Česká čejka hladkonohá modrá bělopruhá 92,0 3
94,0 1
Česká čejka hladkonohá stříbřitá bělopruhá 94,0 2
95,0 2
Česká čejka rousná černá kropenka 95,0 1
96,0 2
Thurgauerský štítník 93,0 1
94,0 2
95,0 2
Německý dvojvrkočatý bublák bílý 92,0 1
93,0 2
94,0 1
95,0 3
97,0 1
Český bublák bílý x 4
Český bublák černý 93,0 2
94,0 1
95,0 1
Český bublák červený 92,0 4
93,0 8
94,0 1
95,0 1
neoc. 1
x 1
Český bublák žlutý 92,0 1
93,0 1
94,0 1
95,0 1
Český bublák žlutý bělopruhý 92,0 1
93,0 2
95,0 1
Český bublák modrý bezpruhý 95,0 2
96,0 1
97,0 1
92,0 1
93,0 1
94,0 3
95,0 1
96,0 2
Český bublák stříbřitý bezpruhý 94,0 4
Český bublák žlutě plavý pruhový 93,0 1
Český bublák žlutě plavý kapratý 92,0 1
93,0 1
94,0 1
95,0 1
Český bublák červený běloštítný 92,0 1
94,0 1
95,0 1
96,0 1
Český bublák mandlový 92,0 1
94,0 1
Český bublák modrý bronzovoštítný 94,0 1
Český bublák stříbrný x 4
Arabský bublák bílý 93,0 2
94,0 1
95,0 1
Arabský bublák žlutý (dominantní) 92,0 1
93,0 1
95,0 1
96,0 1
výl. 1
Arabský bublák žlutě atlasový 93,0 2
94,0 1
95,0 1
Francký bublák modrý bezpruhý 92,0 1
93,0 4
94,0 4
95,0 2
96,0 1
nekl. 1
Altenburský bublák žlutě plavý 93,0 1
94,0 2
95,0 1
Indický pávík bílý 94,0 1
Indický pávík žlutý 94,0 1
Kudrnáč bílý 93,0 1
95,0 3
96,0 1
Kudrnáč černý 94,0 2
95,0 1
Kudrnáč červeně plavý bělouš 94,0 1
95,0 1
Staroholandský kapucín červený 93,0 1
94,0 1
95,0 1
97,0 1
Staroholandský kapucín žlutý 92,0 2
93,0 3
94,0 1
nekl. 1
Staroholandský kapucín bílý 92,0 2
93,0 2
94,0 4
95,0 1
96,0 1
Čínský holub bílý 93,0 2
95,0 1
96,0 1
Čínský holub modrý bezpruhý 94,0 1
Čínský holub modrý kapratý 95,0 1
Figurita 93,0 1
94,0 1
95,0 1
Africký racek 93,0 3
95,0 1
96,0 1
Antverpský racek 93,0 4
95,0 1
Turbit plavý pruhový 93,0 1
94,0 2
95,0 1
Orientalní racek blondineta šedohnědá 95,0 1
Orientalní racek blondineta hnědá 92,0 2
93,0 1
Orientalní racek satineta modrá 94,0 2
95,0 1
Orientalní racek satineta stříbřitá 94,0 1
Racek turbit černý 96,0 1
Racek turbit modrý pruhový 94,0 1
Racek turbit červený 93,0 1
Racek turbit žlutě plavý pruhový 94,0 1
Berlínský rousný rejdič 92,0 2
93,0 1
Rakovnický kotrlák bílý 93,0 1
95,0 1
Rakovnický kotrlák černý 92,0 1
94,0 1
Kolínský rejdič černý kalot 92,0 1
93,0 1
94,0 1
Kolínský rejdič modrý kalot 92,0 1
94,0 1
95,0 1
Výstavní tipler černý 93,0 2
94,0 2
95,0 1
Long Faced černý 91,0 1
Long Faced červeně plavý pruhový N (0) 1
Long Faced hnědý 94,0 1
95,0 1
Rostovský postavový rejdič černý 94,0 1
Rostovský postavový rejdič stříbrný 93,0 1
94,0 1
95,0 1
96,0 1
Jeptiška schietti černá 92,0 1
93,0 3
neoc. 2
Pražský krátkozobý rejdič černý sedlatý 96,0 1
Pražský krátkozobý rejdič žlutý sedlatý 95,0 1
Pražský krátkozobý rejdič šedohnědý sedlatý 97,0 1
Pražský krátkozobý rejdič červeně plavý bělouš 93,0 3
95,0 1
Amsterodamský voláč modrý kapratý 93,0 1
95,0 1
Amsterodamský voláč černý tygr 93,0 1
94,0 1
Rhönský červený -Ndb 1
-Nvd 1
Vídeňský malý modrý 0
N (0) 1
ND 1
V (0) 1
Koburský skřivan bezpruhý 92,0 1
93,0 3
94,0 4
Moravský pštros černý 93,0 1
94,0 3
95,0 3
96,0 1
Moravský pštros černý šupinatý 93,0 4
94,0 6
95,0 4
96,0 2
Moravský pštros černý běloocasý 93,0 3
94,0 1
95,0 3
výl. 1
Moravský pštros modrý bezpruhý 93,0 1
94,0 2
95,0 3
96,0 2
Moravský pštros žlutý 92,0 3
93,0 5
94,0 7
95,0 1
Slezský barevnohlávek modrý bezpruhý 93,0 1
94,0 3
95,0 2
96,0 2
Rys černý šupkatý 92,0 1
93,0 1
94,0 3
95,0 2
96,0 1
Rys modrý bělohrotý šupkatý 94,0 3
95,0 8
96,0 5
Rys modrý barevnohrotý šupkatý 94,0 4
95,0 3
96,0 1
Rys modrý bělopruhý 93,0 2
94,0 3
95,0 2
96,0 1
Gigant bílý 94,0 4
95,0 4
Gigant modrý bělouš 94,0 3
95,0 3
96,0 1
97,0 1
Indián šedohnědý 94,0 1
95,0 1
96,0 1
Indián černý 94,0 1
95,0 1
Indián červený 93,0 1
94,0 1
Indián žlutý 96,0 1
Česká bagdeta černá čápek bělopruhý 93,0 2
94,0 2
95,0 3
96,0 1
Česká bagdeta červená bělopruhá 93,0 1
94,0 2
95,0 1
96,0 4
Modenka schietti černá 93,0 1
94,0 4
95,0 2
96,0 1
Český stavák černý sedlatý 92,0 2
93,0 1
94,0 6
95,0 4
96,0 3
Český stavák žlutý sedlatý 93,0 2
94,0 4
95,0 2
Česká čejka hladkonohá stříbřitá bezpruhá 94,0 2
95,0 4
96,0 2
Česká čejka hladkonohá stříbřitě šupkatá 94,0 4
95,0 3
96,0 1
Česká čejka rousná černá bělopruhá 94,0 11
95,0 4
96,0 1
Česká čejka rousná černá šupkatá 94,0 4
95,0 3
96,0 1
Česká lyska běloocasá rousná modrá šupkatá 94,0 2
95,0 4
96,0 2
Altenburský bublák žlutě plavý pruhový 94,0 2
95,0 5
96,0 1
Kudrnáč žlutý bělouš 94,0 1
95,0 2
96,0 5
Orientalní racek blondineta černá šupinatá 94,0 3
95,0 4
96,0 1
Rakovnický kotrlák bílý 93,0 1
94,0 3
95,0 3
96,0 1
Rakovnický kotrlák žlutý sedlatý 94,0 3
95,0 2
96,0 2
N (0) 1
Rakovnický kotrlák černý sedlatý 93,0 2
94,0 4
95,0 8
96,0 2
Rakovnický kotrlák modrý sedlatý 93,0 4
94,0 2
95,0 2
Rakovnický kotrlák žlutý 93,0 3
94,0 3
96,0 2
Rakovnický kotrlák červený 93,0 4
94,0 8
95,0 3
96,0 1
Rakovnický kotrlák červený sedlatý 94,0 3
95,0 2
96,0 2
97,0 1
Pražský krátkozobý rejdič červený sedlatý 94,0 2
95,0 5
96,0 1
Belgický obr bílý červenooký 93,0 1
94,0 1
94,5 3
95,0 4
95,5 4
96,0 2
N (0) 1
Belgický obr divoce zbarvený 92,0 1
94,0 2
94,5 2
95,0 5
95,5 5
96,0 1
V (0) 1
x 2
Belgický obr železitý 94,0 1
94,5 2
95,0 4
95,5 3
V (0) 1
x 1
Belgický obr černý 93,5 1
94,0 4
95,0 2
95,5 1
V (0) 2
Belgický obr modrý 94,5 1
x 1
Belgický obr žlutý 93,0 1
94,0 1
94,5 2
Belgický obr činčilový 94,0 4
94,5 2
95,0 2
95,5 1
V (0) 1
Kachny ruánské anglické světle hnědě modře divoké - novošlechtění 91,0 1
92,0 8
96,0 1
V (0) 2